09100, вул. Андрея Шептицького, 2 м. Біла Церква

(04563) 9-94-82, 063-310-77-55, 067-310-77-55, 099-310-77-55

Положення

Затверджено рішенням  Білоцерківської міської  ради

від 01 березня 2012 року № 515-21-VI

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління житлово – комунального господарства

Білоцерківської міської ради

 

  1. Загальні положення

1.1. Управління житлово-комунального  господарства  Білоцерківської міської ради (далі – управління) є виконавчим органом Білоцерківської міської ради (далі – міська рада), утворюється міською радою та є підзвітним і підконтрольним раді. Метою створення управління є забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері  житлово-комунального  господарства.

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами  Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями Білоцерківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

1.3. Управління  є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах  банків та Державного казначейства, печатку із відображенням Державного герба України і своїм найменуванням, печатку «для документів».

Повна назва управління: Управління житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради.

Скорочена назва управління: УЖКГ БМР.

Місцезнаходження  управління: Київська область, місто Біла Церква, вулиця Шолом Алейхема, будинок 31.

1.4. Управління у процесі  виконання  покладених  на  нього  завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами міської ради, постійними комісіями міської ради,  підприємствами,  установами та організаціями об’єднаннями громадян, не залежно від форм власності і відомчої підпорядкованості.

1.5. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету. Гранична чисельність працівників  управління затверджується Білоцерківською міською радою. Штатний розпис управління в межах граничної чисельності і фонду оплати праці його працівників затверджується згідно із чинним законодавством України.

1.6. Майно управління є комунальною власністю територіальної громади міста Біла Церква і закріплене за ним на праві оперативного управління.

1.7. Припинення діяльності, ліквідація чи реорганізація управління здійснюється за рішенням Білоцерківської міської ради в порядку, визначеному законодавством України.

 

  1. Місія управління

Місією управління є:

2.1. забезпечення на території міста реалізації державної політики у сфері  житлово-комунального  господарства, міського електротранспорту, розміщення об’єктів зовнішньої реклами, готельних послуг, ритуальних та інших послуг  (далі – житлово-комунальне господарство) насамперед щодо організації і здійснення заходів з його реформування;

2.2. аналіз стану   житлово-комунального  господарства  міста  та підготовка  пропозицій   до   проекту   місцевого   бюджету   щодо фінансування міських    програм   розвитку   житлово-комунального господарства та благоустрою міста;

2.3. організація виконання   державних   програм,   розроблення  і реалізація   місцевих   програм у сфері   житлово-комунального господарства,  подання  пропозицій  до  проектів  місцевих програм соціально-економічного  розвитку  міста  щодо  поліпшення   рівня комунального  обслуговування  населення  та  благоустрою міста, енергозбереження,   стану   безпеки,  умов  праці  та  виробничого середовища;

2.4. забезпечення додержання   підприємствами,    установами    та організаціями міста, що надають послуги у сфері житлово-комунального господарства, вимог нормативно-правових актів у даній галузі питань;

2.5. координація роботи підприємств,  установ та організацій сфери житлово-комунального господарства;

2.6. організація обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства, організаційно-методичне забезпечення їх діяльності;

2.7. вирішення інших питань у сфері житлово-комунального господарства відповідно до законодавства.

 

  1. Завдання та функції управління

Управління має такі завдання та функції:

3.1. бере участь у формуванні та реалізації єдиної політики міської ради у житлово-комунальному господарстві міста та розробці механізмів реалізації прийнятих ними рішень;

3.2. готує та вносить в установленому порядку на розгляд виконавчого комітету, міської ради програми комплексного розвитку житлово-комунального господарства міста; пропозицій до формування місцевого бюджету;

3.3. координує діяльності підприємств усіх форм власності, що надають послуги у сфері житлово-комунального господарства міста;

3.4. здійснює облік житла, що належить до комунальної власності територіальної громади міста;

3.5. сприяє створенню та функціонуванню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у місті;

3.6. контролює виконання  заходів,  спрямованих на  забезпечення  сталої  роботи житлово-комунального господарства міста в осінньо-зимовий період, об’єктів галузі в умовах виникнення  стихійного  лиха,  аварій,  катастроф  і ліквідації їх наслідків,  проводить моніторинг  підготовки  житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

3.7. вживає заходів по поліпшенню  роботи підприємств з енергозбереження і оснащення відповідних об’єктів житлово-комунального господарства засобами обліку  згідно  завдань державних та регіональних програм;

3.8. сприяє реалізації інвестиційної політики   у  сфері будівництва,  реконструкції  і   капітального   ремонту   об’єктів житлово-комунального   господарства,   здійснює   контроль  за  їх будівництвом у межах своєї компетенції;

3.9. бере  участь  у  реалізації  державної  політики  у сфері екологічної безпеки, санітарного стану населених пунктів, якості питної води, поліпшення технічного і   технологічного   стану   систем   тепло -,   водопостачання  та водовідведення,   запобігання   підтопленню   міста, ліквідації його наслідків;

3.10. проводить  організаційну та методичну роботу,  спрямовану на  реалізацію  державної  політики  у  сфері  охорони  праці   та соціального захисту працівників житлово-комунального господарства;

3.11. подає проекти рішень, що стосуються роботи управління, на розгляд Білоцерківської міської ради;

3.12. здійснює закупівлю товарів,  робіт і послуг, необхідних для виконання своїх завдань, у порядку, встановленому законодавством;

3.13. розглядає в установленому порядку у  межах  своєї компетенції інформаційні запити, звернення громадян, підприємств, установ і організацій,  здійснює  прийом  громадян  та  вживає  відповідних заходів для вирішення порушених ними питань;

3.14. інформує  населення  через  засоби масової інформації про програми розвитку комунального господарства міста, організовує їх громадське обговорення;

3.15. виконує обов’язки  робочого органу Білоцерківської міської ради  з розміщення зовнішньої реклами;

3.16. подає на розгляд Білоцерківської міської ради проекти відповідних рішень щодо визначення балансоутримувача об’єктів благоустрою, житлового фонду, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Біла Церква;

3.17. виконує інші функції, передбачені законодавством.

 

  1. Права управління

Управління має право:

4.1. залучати спеціалістів інших структурних підрозділів  міської ради та її виконавчого комітету,  підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань,  що належать до його компетенції;

4.2. одержувати в  установленому  порядку  від  інших  структурних підрозділів міської ради та її виконавчого комітету,  підприємств,  установ та організацій  інформацію, документи  та  інші  матеріали,  а  від місцевих органів державної статистики статистичні дані,  необхідні  для  виконання покладених на нього завдань;

4.3. здійснювати контроль, проводити перевірки підпорядкованих йому комунальних підприємств, проводити інспекції та аналітичну роботу з питань, що належать до його компетенції;

4.4. скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції;

4.5. виступати замовником робіт у сфері житлово-комунального господарства.

 

  1. Відповідальність

5.1. Посадові особи управління несуть відповідальність за порушення норм права згідно чинного законодавства України.

5.2. Управлінню організаційно підпорядковуються:

– комунальні підприємства Білоцерківської міської ради  Житлово – експлуатаційні контори №№1, 6, 7;

– комунальне підприємство Білоцерківської міської ради  «Міськреклама»;

– комунальне підприємство Білоцерківської міської ради  «Служба приватизації державного житлового фонду»;

– комунальне підприємство Білоцерківської міської ради «Підприємство готельного господарства»;

– комунальне підприємство Білоцерківської міської ради  «Спецкомбінат з надання ритуальних послуг»;

– комунальне підприємство Білоцерківської міської ради  «Міська служба замовника»;

– комунальне підприємство Білоцерківської міської ради  «Тролейбусне управління»;

– комунальна установа  Білоцерківської міської ради «Інспекція з благоустрою міста Біла Церква»;

– комунальне підприємство Білоцерківської міської ради  «Білоцерківтепломережа»;

– комунальне підприємство Білоцерківської міської ради  «Білоцерківводоканал».

 

 

  1. Структура управління

6.1. Управління  очолює  начальник,  який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою. Начальник управління  має  першого  заступника  та заступників,  які призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою з дотриманням вимог Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

6.2. Начальник управління:

6.2.1. здійснює керівництво діяльністю управління, без доручення діє від імені управління та представляє його інтереси у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності;

6.2.2. здійснює керівництво роботою управління, несе персональну відповідальність за  виконання покладених на управління завдань;

6.2.3. затверджує функціональні  обов’язки  працівників  управління  ;

6.2.4. подає на розгляд міської ради штатний розпис управління в межах граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

6.2.5. подає на затвердження міському голові план асигнувань та штатний розпис управління в межах граничної чисельності і фонду оплати праці його працівників;

6.2.6. видає  у  межах  своєї  компетенції накази,  організує і контролює їх виконання;

6.2.7. розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису на утримання управління;

6.2.8. призначає на посади і звільняє з посад працівників управління;

6.2.9. укладає від імені управління угоди, договори, правочини в межах компетенції управління;

6.2.10. здійснює інші  повноваження, що передбачені  цим Положенням.

 

  1. Взаємодії управління

7.1. Управління постійно здійснює взаємодію з депутатами, постійними комісіями міської ради, відділами, управліннями і службами міської ради, з органами державного управління, а також з організаціями не залежно від форм власності і відомчої підпорядкованості.

Share on Facebook

Facebook

Tweet about this on Twitter

Twitter