Перелік чинних нормативно-правових актів у галузі житлово-комунального господарства

№ док-та Дата прийняття Тип документа Назва Посилання
254к/96-ВР 28.06.1996 Конституція Конституція України Переглянути
8073-X 07.12.1984 Кодекс Кодекс України про адміністративні правопорушення Переглянути
5464-X 30.06.1983 Кодекс Житловий кодекс Української РСР Переглянути
435-IV 16.01.2003 Кодекс Цивільний кодекс України Переглянути
436-IV 16.01.2003 Кодекс Господарський кодекс України Переглянути
2768-III 25.10.2001 Кодекс Земельний кодекс України Переглянути
132/94-ВР 27.07.1994 Кодекс Кодекс України про надра Переглянути
1875-IV 24.06.2004 Закон України Про житлово-комунальні послуги Переглянути
2866-III 29.11.2001 Закон України Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Переглянути
500-VI 04.09.2008 Закон України Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків Переглянути
2482-XII 19.06.1992 Закон України Про приватизацію державного житлового фонду Переглянути
686-XIV 20.05.1999 Закон України Про відповідальність суб'єктів підприємницької діяльності за несвоєчасне внесення плати за спожиті комунальні послуги та утримання прибудинкових територій Переглянути
554-IV 20.02.2003 Закон України Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію Переглянути
2017-III 05.10.2000 Закон України Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії Переглянути
280/97-ВР 21.05.1997 Закон України Про місцеве самоврядування в Україні Переглянути
586-XIV 09.04.1999 Закон України Про місцеві державні адміністрації Переглянути
147/98-ВР 03.03.1998 Закон України Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності Переглянути
1952-IV 01.07.2004 Закон України Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень Переглянути
113/98-ВР 11.02.1998 Закон України Про метрологію та метрологічну діяльність Переглянути
2918-III 10.01.2002 Закон України Про питну воду та питне водопостачання Переглянути
2455-IV 03.03.2005 Закон України Про Загальнодержавну програму "Питна вода України" на 2006-2020 роки Переглянути
1869-IV 24.06.2004 Закон України Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки Переглянути
2988-III 17.01.2002 Закон України Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства Переглянути
192/96-ВР 15.05.1996 Закон України Про трубопровідний транспорт Переглянути
4004-XII 24.02.1994 Закон України Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення Переглянути
2245-III 18.01.2001 Закон України Про об'єкти підвищеної небезпеки Переглянути
1264-XII 25.06.1991 Закон України Про охорону навколишнього природного середовища Переглянути
2633-IV 02.06.2005 Закон України Про теплопостачання Переглянути
575/97-ВР 16.10.1997 Закон України Про електроенергетику Переглянути
2509-IV 05.04.2005 Закон України Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу Переглянути
1682-III 20.04.2000 Закон України Про природні монополії Переглянути
997-XIV 16.07.1999 Закон України Про концесії Переглянути
1775-III 01.06.2000 Закон України Про ліцензування певних видів господарської діяльності Переглянути
74/94-ВР 01.07.1994 Закон України Про енергозбереження Переглянути
2694-XII 14.10.1992 Закон України Про охорону праці Переглянути
3745-XII 17.12.1993 Закон України Про пожежну безпеку Переглянути
1391-XIV 14.01.2000 Закон України Про альтернативні види палива Переглянути
529 20.05.2009 Постанова Кабінету міністрів України Про затвердження Типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій Переглянути
630 21.07.2005 Постанова Кабінету міністрів України Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення» Переглянути
565 20.05.2009 Постанова Кабінету міністрів України Про затвердження Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а також першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир осіб, які мають на це право Переглянути
1521 11.10.2002 Постанова Кабінету міністрів України Про реалізацію Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" Переглянути
572 08.10.1992 Постанова Кабінету міністрів України Про механізм впровадження Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" Переглянути
151 17.02.2010 Постанова Кабінету міністрів України Про затвердження Порядку проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості Переглянути
869 01.06.2011 Постанова Кабінету міністрів України Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» Переглянути
576 29.04.2004 Постанова Кабінету міністрів України Про затвердження Порядку підготовки і оприлюднення Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні Переглянути
2024 18.12.1998 Постанова Кабінету міністрів України Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів Переглянути
391 30.03.1998 Постанова Кабінету міністрів України Про затвердження положення про державну систему моніторингу довкілля Переглянути
1107 25.08.2004 Постанова Кабінету міністрів України Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання» Переглянути
465 25.03.1999 Постанова Кабінету міністрів України Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами» Переглянути
118 08.02.2006 Постанова Кабінету міністрів України Деякі питання, пов’язані з виконанням Загальнодержавної програми „Питна вода України” на 2006-2020 роки» Переглянути
409 05.05.1997 Постанова Кабінету міністрів України Про забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж Переглянути
1087 07.09.2009 Постанова Кабінету міністрів України Про затвердження Типового договору про постачання природного газу підприємствам теплоенергетики на виробництво теплової енергії для надання населенню послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води Переглянути
1082 03.12.2008 Постанова Кабінету міністрів України Питання удосконалення схем розрахунків за використану електроенергію та природний газ Переглянути
401 02.04.2009 Постанова Кабінету міністрів України Про затвердження Порядку розроблення регіональних програм модернізації систем теплопостачання Переглянути
465 07.05.2008 Постанова Кабінету міністрів України Про утворення Міжвідомчої робочої групи з розроблення Національної стратегії теплозабезпечення Переглянути
682 20.05.2009 Постанова Кабінету міністрів України Про заходи з модернізації систем теплопостачання Переглянути
148 05.02.1997 Постанова Кабінету міністрів України Про схвалення комплексної державної програми енергозбереження України» Переглянути
481 16.06.2005 Постанова Кабінету міністрів України Про затвердження Порядку встановлення тимчасових норм споживання, нормативів якості та режимів надання житлово-комунальних послуг Переглянути
731 10.07.1997 Постанова Кабінету міністрів України Про комплексні заходи щодо реалізації Національної енергетичної програми України до 2010 року Переглянути
1378 23.12.2009 Постанова Кабінету міністрів України Міжвідомчу комісію з проведення реформування житлово-комунального господарства Переглянути
346-р 18.08.2005 Розпорядження Кабінету міністрів України Про затвердження Національного плану заходів з реалізації положень Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату Переглянути
150 10.08.2004 Наказ Державного Комітету України з питань житлово-комунального господарства Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд» ( зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2004 р. N 1046/9645) Переглянути
Завантажити
59 04.08.1997 Наказ Державного Комітету України по житлово-комунальному господарству Типові норми часу та норми обслуговування для робітників і виробничого персоналу, зайнятих утриманням житлового фонду Завантажити
13 02.02.2009 Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України Про затвердження Правил управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2009 р. за №377/16393) Переглянути
76 17.05.2005 Наказ Державного Комітету України з питань житлово-комунального господарства Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 серпня 2005 р. за N 927/11207) Завантажити
190 27.06.2008 Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України Про затвердження Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України» Переглянути
190 01.09.2008 Наказ державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 жовтня 2008 р. за N 937/15628) Переглянути
73 10.04.2000 Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України Положення про систему технічного обслуговування та ремонту ліфтів в Україні Завантажити
359 16.11.2009 Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України Методичні рекомендації щодо порядку організації та проведення громадських слухань для доведення розрахунку тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкової території Завантажити
127 24.05.2001 Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України Про затвердження інструкції про порядок проведення технічної інв ентаризації об’єктів нерухомого майна» Переглянути
141 27.08.2003 Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства Про затвердження Типового статуту об'єднання співвласників багатоквартирного будинку та типового договору відносин власників житлових і не житлових приміщень та управителя» Переглянути
60 25.04.2005 Наказ Державного комітету з питань житлово-комунального господарства Порядок визначення виконавця житлово-комунальних послуг у житловому фонді Переглянути
118 14.05.2001 Наказ Держбуду України Типові норми чисельності працюючих на підприємствах комунальної теплоенергетики Завантажити
14.12.1993 Наказ Державного комітету з питань житлово-комунального господарства Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні КТМ 204 України 244-94 Завантажити
290 17.12.1998 Наказ Держбуду України Галузева методика нормування витрат палива на виробництво та відпуск теплової енергії котельнями теплового господарства КТМ 204 Україна 246-99 Завантажити
82 30.03.2001 Наказ Держбуду України Посібник та доповнення до Норм та вказівок по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні КТМ 204 України 244-94 Завантажити
57/112 01.07.1996 Наказ Державного Комітету України з питань житлово-комунального господарства Тимчасові правила обліку відпускання та споживання теплової енергії Завантажити
140 26.04.2004 Наказ Державного Комітету України з питань житлово-комунального господарства Положення про проведення планово-попереджувальних ремонтів основного обладнання теплопостачальних підприємств Завантажити
143 08.09.2005 Наказ Державного Комітету України з питань житлово-комунального господарства Норм витрат матеріалів та обладнання для поточного ремонту і експлуатації обладнання підготовки води, теплосилового та електротехнічного обладнання Завантажити
141 26.04.2004 Наказ Держбуду України Норм витрат матеріалів та обладнання для ремонту і експлуатації систем теплопостачання Завантажити
9 19.01.1999 Наказ Держбуду України Правила технічної експлуатації систем теплопостачання комунальної енергетики України Завантажити
234 29.12.2004 Наказ Державного Комітету України з питань житлово-комунального господарства Зміни та доповнення до діючих «Правил технічної експлуатації систем теплопостачання комунальної теплоенергетики" Завантажити
147 26.04.2006 Наказ міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України Методичні рекомендації з розроблення енерго- та екологоефективних схем теплопостачання населених пунктів України Завантажити
67 16.03.2006 Наказ міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України Галузева методика розрахунку шкідливих викидів, які надходять від теплогенеруючих установок комунальної теплоенергетики України Завантажити
30 05.07.1995 Наказ Державного Комітету України з питань житлово-комунального господарства Правила технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, зареєстровано в Мін’юсті 21.07.95 за №231/767 Переглянути
190 27.06.2008 Наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України Правила користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення у населених пунктах України ,зареєстровано в Мін’юсті 07.10.2008 за №936/15627 Переглянути
37 19.02.2002 Наказ Держбуду України Правила приймання стічних вод у комунальні та відомчі системи каналізації міст і селищ України, зареєстровано в Мін’юсті 26.04.02 за №402/6690 Завантажити
205 15.11.2004 Наказ Державного Комітету України з питань житлово-комунального господарства Порядок розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води, зареєстровано в Мін’юсті 07.12.04 за №1556/10155Про затвердження Порядку обмеження питного водопостачання до рівня екологічної броні від 8 лютого 2006 р. N 119 Переглянути
33 07.02.2004 Наказ Державного Комітету України з питань житлово-комунального господарства Галузеві технологічні нормативи використання питної води на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарств, зареєстровано в Мін’юсті 07.12.04 за №1557/10156 Переглянути
148 27.09.2005 Наказ Державного Комітету України з питань житлово-комунального господарства Методика визначення нормативів питного водопостачання населення, зареєстровано 17.10.05 в Мін’юсті за №1210/11490. Переглянути
335 11.10.2006 Наказ міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України Методика розрахунку норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства України, зареєстрований в Мін’юсті 28.12.06 за №1381/13255 Переглянути
314/215/183 30.09.2004 Наказ Міністерства охорони здоровя України, Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України, Держспоживстандарту Про створення Міжвідомчої комісії з розгляду питань щодо надання тимчасових дозволів на реалізацію питної води з відхиленнями від вимог нормативного документ, зареєстровано в Мін’юсті 20.10.04 за №1336/9935 Переглянути
63 08.08.1997 Наказ Державного Комітету України з питань житлово-комунального господарства Положення про проведення планово-попереджувальних ремонтів на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства України РДП 204-12 Україна 262-97 Завантажити
69 03.04.1998 Наказ Державного Комітету України з питань житлово-комунального господарства Положення про безпечну та надійну експлуатацію зовнішніх мереж і споруд водопостачання і каналізації Переглянути
71 16.12.1992 Наказ Державного комітету з питань житлово-комунального господарства Інструкція по обліку та класифікації аварій на міських водопроводах та каналізаційних системах Завантажити
39 06.06.1997 Наказ Державного Комітету України з питань житлово-комунального господарства Норми обслуговування та нормативи чисельності робітників, зайнятих на роботах з експлуатації мереж, очисних споруд, насосних станцій водопровідно-каналізаційних господарств та допоміжних об’єктів на них Завантажити
112 17.06.1999 Наказ Держнаглядохоронпраці України ДНАОП 0.00-4.33-99. Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій Переглянути
400 12.05.2010 Наказ Міністерства охорони здоровя України Державні санітарні норми та правила «Гігієничні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПін 2.2.4-171-10), зареєстрований в Мін’юсті 01.07.2010 №452/17747 Переглянути
Share to Facebook
Share to Google Plus
Share to Odnoklassniki