Рекомендації стосовно організації відносин між ОСББ та підприємствами-виконавцями послуг з централізованого постачання холодної, гарячої води, централізованого водовідведення та централізованого опалення

У зв’язку з численними зверненнями громадян, які мешкають у будинках, де створено ОСББ чи ЖБК, до центральних органів державної влади щодо порушення їх прав з боку підприємств-монополістів, що виробляють комунальні послуги, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України розробило та надає для практичного використання рекомендації стосовно організації відносин між ОСББ та підприємствами-виконавцями послуг з централізованого постачання холодної, гарячої води, централізованого водовідведення та централізованого опалення.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
стосовно організації відносин між ОСББ та підприємствами-виконавцями послуг
з централізованого постачання холодної, гарячої води, централізованого водовідведення та централізованого опалення

1. З положень статті 22 Закону України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку” випливає, що у будинках, де створено ОСББ, за рішенням загальних зборів об’єднання договори про надання комунальних послуг можуть укладатися виконавцями або безпосередньо зі споживачами (власниками квартир), або з ОСББ як колективним споживачем (“замовником” / “абонентом”).

2. Підприємства, визначені виконавцями відповідних комунальних послуг, не вправі відмовляти ОСББ в укладанні договору з ним як з колективним споживачем, а так само і окремим споживачам (власникам квартир) – в укладанні договорів безпосередньо з ними як з індивідуальними споживачами.

3. У разі укладання договору між виробником/виконавцем комунальної послуги з ОСББ як колективним споживачем, його текст та умови повинні відповідати Типовому договору, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України вiд 21.07.2005р. № 630.
Договір не повинен містити санкцій та обов’язків, які відповідно до законодавства не можуть бути покладені на індивідуального споживача (населення).

4. У разі укладання договорів між виконавцем комунальної послуги та безпосередньо індивідуальними споживачами в будинку, де створено ОСББ, між таким виконавцем та ОСББ слід укласти договір сервітуту на використання внутрішньобудинкових мереж. Договір не повинен передбачати стягнення плати за встановлений сервітут. Договір повинен визначати порядок та умови використання мереж виконавцем відповідної комунальної послуги, а також взаємну відповідальність сторін (ОСББ – за збитки і втрати, спричинені неналежним утриманням мереж, виконавця – за пошкодження мереж унаслідок порушення умову надання послуг).

5. Відповідні комунальні послуги для ОСББ як колективного споживача повинні надаватися за цінами/тарифами, встановленими для населення.
З урахуванням того, що НКРЕ відповідно до Закону України “Про Національну комісію регулювання ринку комунальних послуг України” тарифи на комунальні послуги встановлено без урахування витрат, які виникають у виконавців відповідних послуг при укладанні договорів безпосередньо з окремими споживачами в багатоквартирному будинку, органам місцевого самоврядування слід відповідно до наданих їм повноважень затверджувати тарифи на відповідні послуги для виконавців комунальних послуг у багатоквартирних будинках.
Таким чином, ОСББ як колективний споживач (а, відтак і власники квартир у відповідному будинку) повинно оплачувати відповідні комунальні послуги за ціною меншою, ніж власники квартир, з якими виконавець укладає договори про надання послуг безпосередньо. Завдяки цьому у власників, які об’єдналися в ОСББ, з’явиться стимул і економічна зацікавленість в укладанні “колективних” договорів – чого, зі свого боку, прагнуть і виконавці комунальних послуг.

ОКРЕМЕ ЗАУВАЖЕННЯ ЩОДО ЕЛЕКТРО-, ГАЗОПОСТАЧАННЯ
Послуги з електро- та газопостачання, з урахуванням того, що в їх ціну включено утримання відповідних внутрішньобудинкових мереж, а також те, що утримання таких мереж вимагає спеціальних знань і дозволів (допусків), повинні надаватися на підставі “індивідуальних” договорів, укладених відповідними постачальними організаціями безпосередньо з окремими споживачами в будинку.

Share to Facebook
Share to Google Plus
Share to Odnoklassniki
Ви можете пропустити читання запису і залишити коментар. Розміщення посилань заборонено.
выиграть энергосеть

Залишить коментар