Доступ до публічної інформації

З метою здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні міської ради та її виконавчого комітету, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указів Президента України № 548/2011 від 5 травня 2011 року «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України», № 547/2011 5 травня 2011 року «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», виконавчим комітетом міської ради 10 травня 2011 року за № 220 прийнято рішення «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації у міській раді та її виконавчому комітеті».

Прийняте рішення забезпечє реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Надання публічної інформації міською радою та її виконавчим комітетом здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

3) підпис і дату.

Примірна форма запиту на інформацію (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583)

Примірний порядок складання та подання запитів на інформацію (Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583)

Share to Facebook
Share to Google Plus
Share to Odnoklassniki